Garanti Koşulları Hakkında Bilgilendirme

Garanti süreleri ve koşulları ile ilgili aşağıda yer alan bilgiler kılavuz özelliği taşımakta olup, değişiklik gösterebilir.

Garanti süresi ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.

Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Bu garanti kazalardan, yanlış ve kötü kullanmadan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden veya buna benzer bir sebepten ya da Segway-Ninebot Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. 

Segway-Ninebot ürününüzle ilgili teknik yardım almak için servis noktaları sayfamızda yer alan Segway-Ninebot Yetkili Servis merkezlerimizi ziyaret edebilir ya da Bilkom İletişim merkezi ile temasa geçebilirsiniz.

·       Bilkom İletişim Merkezi, hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

+90 216 909 25 56

destek@bilkom.com.tr

 

Tüketicinin Seçimlilik Hakları:

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 

belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 

5. Tüketicinin yukarıda belirtilen yasal haklardan yararlanabilmesi için yetkili servis noktaları ile iletişime geçmesi ve ürünün servis kontrollerinin yapılması ile işlem başlatabilecektir.